HEDERSMEDLEMMAR

Kriterier för att bli invald som hedersmedlem i YtskyddsAkademien:

 

 • Ålder över 60 år
 • Minst 20 års erfarenhet inom specifikt arbetsområde
 • Bevisat unika kunskaper genom att dokumenterat kunnat spara tid, pengar, energi och miljöpåverkan åt en mängd uppdragsgivare
 • En välrenommerad person inom sin bransch
 • Inga svårigheter med att arbeta över kunskapsgränserna för att på detta sätt kunna optimera ytskyddet

 

Tommy Thörn

0706 57 57 88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tommy Thörn är grundaren av Ytskyddsakademien och har arbetat i över 30 år med att renovera, ytskydda och förstärka betong och metall först  i Sverige och sedan i alla de Nordiska länderna samt i Europa och USA.

Tommys spetskompetens är kompositmaterial samt att bygga team som hjälper/kompletterar varandra för att utföra bästa möjliga ytskydd.

Bara renoveringen och ytskyddet genom kompositmaterialen har bevisligen sparat hundratals miljoner åt sina kunder i Sverige.

För att ge så många människor som möjligt chansen att få information och kunskap om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar och konstruktioner i betong och metall startades Ytskyddsdagarna 2011 som är en årligt återkommande mötesplats för institut, organisationer, beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer.

Arne Finman

070 494 48 11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arne Finman är ordförande i Ytskyddsakademien och har arbetet med färg och ytbehandlingar under nästan 50 år. Har fortsatt i eget bolag, Finman Färgkonsult AB.

Under sina år i branschen har han skaffat sig stor kunskap om:

 • Olika ytbehandlings material och system för skydd i svåra miljöer

 • Förbehandlingsmetoder med deras för och nackdelar

 • Appliceringsmetoder lämpliga för alla tänkbara tillämpningar

 • Kontroller, utbildad Frosio inspektör

 • Utbildar och undervisar hos företag och organisationer

 • Upprättar målnings standarder

Bo Malmberg

070-4821785
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bo Malmberg har arbetat inom WSP Group under många år och driver idag eget konsultföretag BetoTec AB. 

Bosse har under 35 år byggt upp sin spetskompetens inom:

 • Statusundersökning och val av reparationsmetoder för betongkonstruktioner

 • Projektering, Upphandling och Byggledning av reparationsåtgärder av betongkonstruktioner

 • Fiberarmerade betongkonstruktioner

 • Sprutbetong

 • Industrigolv

 • Spricksäkerhetsåtgärder och sprickorsaksbedömningar av betongkonstruktioner

 • Fuktsäkerhetsbedömningar och åtgärder för byggnadskonstruktioner

Håkan Forsberg

070 575 89 99
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ytskyddsakademien sökte efter en person med verklig spetskompetens gällande golv och blev rekommenderade av både  CBI Betonginstitutet och SSG Standard Solution Group att kontakta Håkan Forsberg.

Vi som haft äran att arbeta med Håkan förstår varför han blev rekommenderad av både CBI och SSG då Håkan har verklig spetskompetens golv. 

Håkan Forsberg har 40 års erfarenhet och kunskap inom beläggning, tät-, slit- och ytskikt av golv.

Håkan arbetar i projekt, ifrån idéstadie till skadefall och erbjuder beskrivning, kontroller, provning, inspektion och utredningsuppdrag samt utbildningar. 

Håkan arbetar Internationellt genom deltagande i CEN, för SS EN-, EFNARC- standard som expert och ger bidrag i branschsamverkan och samarbetsorganisationer sedan 1984 och kapitelutredare i AMA/RA – Hus alltsedan 90-talet.

Håkan är auktoriserad besiktningsman för AFG och deltar i SBUF- projekten: ”Parkeringsdäck”.

Kurt Fredriksson

070-6375701
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurt Fredriksson har under 44 år byggt en verklig spetskompetens gällande:

 • rostskyddsmålning

 • plåtmålning

 • målning av tak & fasader

 • industriellt träskydd.

Kurt har ett stort nätverk inom allt inom ytskyddande målning och har initierat och deltagit i framtagandet av Svensk Standard för Plåtmålning/tak, SS 1840-serien samt deltagit i CEPE (EU för Rostskyddsstandarder). 

Kurt har arbetat i hela Europa med Rostskydd och Metallmålning och representerat Sveriges Färgfabrikanter i Swerea Kimab (f.d Korrosionsinstitutet  ). Kurt har också medverkat i styrgrupp för framtagning av Certifiering av Industriellt Målade Paneler CMP.

Kurts befattningar inom färgindustrin har varit Produktchef, Försäljningschef, Business Development Director och VD.

Ylva Edwards

0702-349470
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ylva Edwards har under 40 års arbete byggt upp spetskompetens gällande tätskikt och skyddsbeläggning på betong i olika typer av mer eller mindre kemiskt aggressiv miljö.

Exempel på detta är parkeringsdäck, gröna tak, simhallar, broar, biologiska behandlingsanläggningar, virkestorkar, stallar m m.

Ylva är tekniskt doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad. 

Roger Karlsson

070 662 74 79
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Roger Karlsson har arbetat inom Vattenfall, SwedPower, Pöyry, Vattenfall Power Consultant samt numera Sweco Energuide AB.

Har sedan 1975 varit involverad i tillverkning och kontroll av stålkonstruktioner och ytbehandlingar av  dessa.

De större kunderna har varit och är Vattenfall, Sjöfartsverket, Trafikverket samt Svenska Kraftnät.  Har utformat målningsspecifikationer åt Vattenfall Vattenkraft och Sjöfartsverket. Deltagit i Elforsk arbete med målningshandboken samt varit författarteam och referensgrupp av framtagandet Handbok i Rostskyddsmålning.

Deltager inom SIS med korrosionsstandardisering. Mångårig ledamot inom Auktorisation för Rostskyddsmålning.

Har arbetat internationellt i flertalet länder i Europa och Afrika.

Certifierad ytbehandlingsinspektör enligt NS-476. Innehar  Frosio certifikat som första svensk 1974, med nummer 560 rött kort.  Innehar certifikat CSWIP för svetsinspektion.

Kan erbjuda kompetens inom:

 • Utredningar, förstudier bedömning underhållsbehov.
 • Förfrågningsunderlag, upphandling och besiktning.

 • Målningsspecifikationer, kontroll av målningsarbeten, skadeanalyser mm.

 • Lång erfarenhet från revision av äldre stålkonstruktioner, fyrtorn från 1700 talet, kraftverk med kranar från 1910 samt Akvedukt sedan 1868 m.fl.

Nils Davant

070 29 121 60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nils Davant har under många år arbetat som produktchef samt med försäljning och marknadsföring av byggnadskemiska produkter till betongindustrin och är sedan 2011 kursledare åt RISE CBI Betonginstitutet.

Nils har under 40 år byggt upp sin spetskompetens inom:

 • Reparationsprodukter och reparationsmetoder för betongkonstruktioner
 • Sprutbetong och speciell betongteknologi
 • Utbildning och produktutveckling inom betong och reparationssystem
 • Tillsatsmedel till betong och cementbaserade produkter

Åke West

073 025 73 73
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Åke West har många års bakgrund från stålindustrin där fokus legat på processteknik och marknadsföring av metallurgiska processer. Sedan 2003 har Åke jobbat uteslutande med slitageskydd och driver sedan 2009

företaget CW MaterialTeknik AB (CWMT) tillsammans med en av sina söner. CWMT tillverkar slitskyddad utrustning och tillhandahåller också slitskyddande material som keramik, kompositer och hårdmetaller. Vidare utför CWMT slitskyddande underhållsjobb ute på industrin där även installation och montage av utrustning ingår.

Kontakt

 • Adress

  c/o Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim

 • Telefon

  031-22 25 60

 • E-post

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Vision

YtskyddsAkademiens vision är att personer med spetskompetenser i samarbete kan åstadkomma bästa möjliga renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Detta kommer att innebära ökad livslängd, bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan.


Powered by: Aveny Production